Beer Yoga!

Den, som kun tar spøg for spøg, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. – Piet Hein

Efter sommerens store succes med hele 144 deltagere til morgenyoga på stranden, er det tid til at lave et sjovt event! Fredag d. 3.8. indbyder Sundhedsmissionen PaleoPower & Fanø Bryghus til BEER YOGA!

For kun kr 65,- får du udleveret en valgfri fadøl og deltager herefter i 10-15 minutters yoga. Der vil være en lille præmie til én vinder på hvert hold. Der er plads til 10 på hvert hold. Vi begynder kl 19.00 og bliver ved så længe der er deltagere (senest til kl 21.00)

Kom som du er. Yogatøj ikke nødvendigt.

Fanø Bryghus' billede.

The one who only speaks of joke and seriousness only seriously, He and she have actually got both bad. – Piet Hein

After the great success of this summer with a total of 144 participants for morning yoga at the beach, it’s time to make a fun event! Friday, 3.8. The Health Mission PaleoPower & Fanø Bryghus invites you to join us for BEER YOGA!

For only DKK 65,- you will be given an optional draft beer and then participate in 10-15 minutes of yoga. There will be a small prize for one winner in each team. There is room for 10 on each team. We start at 19:00 and stay as long as there are participants (no later than 21:00)

Come as you are. Yoga clothing not necessary.

Fanø Bryghus' billede.

Derjenige, der nur ernsthaft von Witz und Ernst spricht, Er und sie haben beide schlecht. – Piet Hein

Nach dem großen Erfolg des Sommers mit insgesamt 144 Teilnehmern für das morgendliche Yoga am Strand, ist es Zeit für ein lustiges Event! Freitag, 3.8. lädt die Gesundheitsmission PaleoPower & Fanø Bryghus zum Bier YOGA ein!

Für nur DKK 65,- erhalten Sie ein optionales Fassbier und nehmen dann an 10-15 Minuten Yoga teil. In jedem Team wird ein kleiner Preis für einen Gewinner vergeben. Es gibt Platz für 10 auf jeder Mannschaft. Wir beginnen um 19:00 Uhr und bleiben so lange wie es Teilnehmer gibt (nicht später als 21:00)

Komm wie du bist. Yogakleidung nicht notwendig.