Beer Yoga!

Den, som kun tar spøg for spøg, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. – Piet Hein

For kun kr 100,- får du udleveret en øl fra Fanø Bryghus og deltager herefter i 10-15 minutters yogasessioner i ca en times tid. Der vil være en lille præmie til én vinder på hvert hold. Begrænset antal pladser. Vi begynder kl 19.00 og bliver ved så længe der er deltagere (senest til kl 21.00)

Kom som du er. Yogatøj ikke nødvendigt.

Hvornår? Så snart der er mindst 5 der melder sig, så står jeg til rådighed i mit yogahus eller i Fanø Bryghus.

Fanø Bryghus' billede.

The one who only speaks of joke and seriousness only seriously, He and she have actually got both bad. – Piet Hein

After the great success of this summer with a total of 144 participants for morning yoga at the beach, it’s time to make a fun event! BEER YOGA!

For only DKK 100,-/ Euro 15,-  you will be given an optional draft beer and then participate in 10-15 minutes of yoga. There will be a small prize for one winner in each team. There is room for 10 on each team. We start at 19:00 and stay as long as there are participants (no later than 21:00)

Come as you are. Yoga clothing not necessary.

When? As soon as there are at least 5 there, I will be available in my yoga house.

Fanø Bryghus' billede.

Derjenige, der nur ernsthaft von Witz und Ernst spricht, Er und sie haben beide schlecht. – Piet Hein

Nach dem großen Erfolg des Sommers mit insgesamt 144 Teilnehmern für das morgendliche Yoga am Strand, ist es Zeit für ein lustiges Event! BIER YOGA!

Für nur DKK 100,- / Euro 15,- erhalten Sie ein optionales Fanø Bryghus Bier und nehmen dann an 10-15 Minuten Yoga teil. Wir machen ungevehr eine stunde yoga insgesamt. In jedem Team wird ein kleiner Preis für einen Gewinner vergeben. Es gibt Platz für 10 auf jeder Mannschaft. Wir beginnen um 19:00 Uhr und bleiben so lange wie es Teilnehmer gibt (nicht später als 21:00)

Komm wie du bist. Yogakleidung nicht notwendig.

Wann? Sobald es dort mindestens 5 gibt, werde ich in meinem Yogahaus zur Verfügung stehen.